(C)Copyright 2008~2009 Atheros Communications Inc.(R).
Med ensamrätt.


Readme.htm skapad 30-04-2009																				
																																				
Viktig information om installationspaket för AR813x/AR815x												

Innehåller stöd för: Atheros AR813x/AR815x Gigabit/Fast Ethernet Controller					
	
Operativsystem:																										
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003				         
Windows XP x64, Windows Server 2003 x64                
Windows Vista, Windows Vista x64		
Windows 7, Windows 7 x64																			

Filinnehåll
1  Översikt

Installationspaketet innehåller en drivrutin för Atheros AR813x/AR815x Gigabit/Fast Ethernet Controller.

Den här filen innehåller instruktioner om hur du installerar drivrutinen och installationspaketet på en dator med något av följande operativsystem:

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64

2  Installation

Windows hittar kortet automatiskt. Klicka på Avbryt i alla dialogrutor om att operativsystemet försöker installera drivrutinen automatiskt. 


Obs! Användaren måste logga in med administratörsbehörighet för att kunna installera drivrutinen.

Så här installerar du drivrutinen:

1. Kör installationsfilen "Setup.exe".
2. Följ instruktionerna som visas under installationsprocessen.

3  Tyst installation

Använd följande kommando om du vill installera drivrutinen med en tyst installation:

setup.exe /s

4  Avinstallation

Om du vill avinstallera drivrutinen följer du nedanstående instruktioner.


Ta bort drivrutinen

1. Gå till Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program.
2. Leta reda på "Atheros Communications Inc.(R) AR81Family Gigabit/Fast Ethernet Driver", markera den och klicka sedan på Ta bort.

Kontakta vår supportavdelning om du vill ha mer information.


*** Slut på filen ***